GIỚI THIỆU KDIGIMIND

Sứ mệnh của KDigiMind: “Cung cấp tất cả mọi thứ bạn cần để giúp bạn trở thành một chuyên gia Digital Marketing”

KDIGIMIND – All you need to be expert in Digital Marketing

about

Hệ thống nội dung KDigimind

Chúng tôi nỗ lực đi làm sáng tỏ chiếc hộp đen đi từ một Newbie đến Expert trong lĩnh vực Digital Marketing, cụ thể với hệ thống nội dung gồm 9 phần:

A- Chuỗi khóa học

Phần 1: Chuỗi khóa học Digital Marketing nền tảng

Phần 2: Chuỗi Digital Marketing nâng cao 1 (Kế thừa, đào sâu từ các chủ đề ở phần 1)

Phần 3: Chuỗi Digital Marketing nâng cao 2 (Mở rộng các chủ đề ngoài phần 1)

Phần 4: Chuỗi Digital Marketing rời rạc (Bóc tách các chủ đề nhỏ, quan trọng)

Phần 5: Chuỗi Digital Marketing chuyên sâu (Tập trung vào các chủ đề chiến lược, quan trọng)

B- Chuỗi bài viết

Phần 6: Hiểu biết về thị trường

Phần 7: Hiểu biết về thế giới

Phần 8: Tư duy chiến lược

Phần 9: Tài liệu quý

Chi phí dịch vụ SEO KDIGIMIND hoàn toàn ưng ý

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị

“Cung cấp tất cả mọi thứ bạn cần để giúp bạn trở thành một chuyên gia Digital Marketing”

Chúng tôi mong muốn tạo ra những giải pháp giá trị hữu ích cho bức tranh chuyển đổi số toàn diện của doanh nghiệp, không chỉ riêng về Marketing

1- Đối với khách hàng

  • Phụng sự
  • Nhiệt thành

2- Đối với việc thiết kế sản phẩm

  • Tính hiện đại
  • Tính toàn diện
  • Tính chiều sâu
  • Tính thực tiễn

3- Đối với cách tiếp cận vấn đề

  • Tư duy đột phá
  • Thích ứng

1- “Cho đi là nhận lại”

2- “Mọi sự đều do sự học mà ra”