Nếu JSC là Công ty Cổ phần thì Co.ltd là Công ty trách nhiệm hữu hạn. Bạn đã biết điều này chưa? Hiện nay, Co.ltd là một trong những loại hình công ty phổ biến nhất thế giới. Vậy Co.ltd là gì? Mọi thứ sẽ được giải đáp ở ngay bài viết này.

Co.ltd là gì? Đặc điểm của loại hình Co.ltd là gì?

Co.ltd là gì?

Co.ltd là viết tắt của hai từ tiếng anh: Company và Limited. Dịch là Công ty trách nhiệm hữu hạn (Công ty TNHH).

Có hai loại hình Co.ltd là: Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

  • Công ty TNHH 1 thành viên là : 1 hình thức đặc biệt của công ty tnhh do một tổ chức hay một cá nhân là chủ sở hữu chịu toàn bộ trách nghiệp trước pháp luật.
  • Công ty TNHH 2 thành viên là: có 2 thành viên trở lên và không vượt quá 50 thành viên chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật.

Co.ltd là gì?

Đặc điểm của Co.ltd

Đặc điểm cơ bản nhất của Co.ltd là các thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

Đây là loại hình doanh nghiệp có không nhiều hơn 50 thành viên cùng góp vốn, tức là sẽ bị giới hạn bởi số người cùng góp vốn kinh doanh.

Công ty có tài sản độc lập, có con dấu riêng, trụ sở riêng và có thể tự nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập mà không bị lệ thuộc vào tư cách của chủ sở hữu.

Thành viên góp vốn là người (cá nhân hoặc tổ chức) sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty.

Đối với công ty TNHH một thành viên chỉ duy nhất có một thành viên góp vốn làm chủ hoàn toàn công ty. Nếu muốn thêm thành viên góp vốn, công ty TNHH một thành viên phải chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Xem thêm: SBU – Đơn vị kinh doanh chiến lược là gì?

Đặc điểm của Co.ltd

Cơ cấu tổ chức của Co.ltd

Đối với Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

  • Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;
  • Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm tổng giám đốc, giám đốc. Tổng giám đốc, giám đốc có những quyền và nghĩa vụ được quy định tại điều lệ công ty hoặc tại hợp đồng lao động mà chủ tịc công ty ký với họ.

Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm.

Đối với Công ty TNHH một thành viên

Đối với Công ty TNHH hai thành viên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ mười một thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn mười một thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại điều lệ công ty.

Đối với Công ty TNHH hai thành viên

Ưu điểm của Co.ltd

– Thành viên trong Co.ltd chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp. Còn các tài sản cá nhân sẽ không ảnh hưởng khi công ty phá sản hay gặp rủi ro pháp lý khác. Vì vậy, mức độ rủi ro về tài sản riêng của các thành viên sẽ thấp hơn so với loại hình doanh nghiệp khác.

– Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên được quyền điều hành và quyết định mọi vấn đề của công ty như tổ chức nhân sự, định hướng kế hoạch kinh doanh, phân bổ lợi nhuận không trái luật định…

– Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên được quyền điều hành và quyết định mọi vấn đề của công ty như tổ chức nhân sự, định hướng kế hoạch kinh doanh, phân bổ lợi nhuận không trái luật định…

– Vấn đề chuyển nhượng vốn của công ty TNHH 2 thành viên trở lên được luật pháp quy định chặt chẽ nên số vốn của doanh nghiệp sẽ luôn được bảo toàn.

– Khả năng huy động vốn sẽ dễ dàng do công ty TNHH 2 thành viên được luật quy định cho phép phát hành trái phiếu.

Xem thêm: JSC là gì? Khám phá bản chất và cơ cấu của JSC

Ưu điểm của Co.ltd

Hạn chế của Co.ltd

– Mức độ chịu trách nhiệm của loại hình doanh nghiệp này là hữu hạn nên sẽ bị ảnh hưởng về uy tín đối với khách hàng và các đối tác chiến lược.

– Công ty TNHH 2 thành viên có số lượng thành viên bị hạn chế không vượt quá 50 người.

– Công ty TNHH 1 thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu nên dẫn đến khả năng huy động vốn bị hạn chế.

Có thể bạn chưa biết 3 công ty lớn nhất thế giới năm 2014 theo xếp hạng của Forbes lần lượt là ba ngân hàng của Trung Quốc, trong đó dẫn đầu là một Co.ltd: ICBC (Ngân hàng công nghiệp và thương mại Trung Quốc). Tiếp theo là Ngân hàng Xây Dựng và Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc. Trong khi Apple chỉ đứng thứ 15 trong danh sách xếp sau tập đoàn ngân hàng HSBC của Anh.

Hạn chế của Co.ltd

Bạn có vấn đề gì chưa rõ về Co.ltd trong bài viết này không? Đây là những kiến thức và thông tin được cập nhật mới nhất về Co.ltd đó! Sự ủng hộ và đồng hành của các bạn là động lực lớn để KDIGIMIND Web cập nhật nhiều kiến thức mới. Đừng quên ghé thăm KDIGIMIND Web thường xuyên nhé!