Chất lượng cuộc sống ngày nay ngày càng phát triển. Tất nhiên, việc thi công công trình và xây dựng cũng trở nên phổ biến và nhận được sự quan tâm đông đảo của nhiều người. Trong đó, phải đặc biệt nhắc đến Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Tất cả đã được thể hiện trong thông tư 03/2016/tt-bxd. Hãy theo dõi bài viết sau đây để biết được thêm các thông tin cụ thể bạn nhé!

Thông tư 03/2016/tt-bxd quy định về nội dung gì?

Thông tư 03/2016/tt-bxd quy định về nội dung gì?

Đối với bạn làm trong ngành xây dựng thông tư 03/2016/tt-bxd đã không còn là thông tin xa lạ. Tuy nhiên, không phải bạn nào cũng có thể am hiểu được các nội dung về quy định trong thông tư này. Để giúp các bạn hình dung rõ được cũng như áp dụng được vào thực thế thêm dễ dàng hơn, dưới đây là một số thông tin về thông tư phân loại công trình này.

Thông tư chính là thông tư  Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Thông tư 03 phân cấp công trình  ra đời được căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được cấp vào ngày 18 tháng 6 năm 2014. Đồng thời cũng căn cứ vào Nghị định số 46/2015/NĐ-CP vào thời gian 12/05/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Sau đó dựa vào Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ban hành ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ngoài ra cũng dựa theo nội dung của Nghị định số 62/2013/NĐ-CP vào ngày 25/06/2013 của Chính phủ ban hành. Trong đó, đã thể hiện được rõ các nội dung và có các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Bên cạnh đó, Thông tư này cũng dựa theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định của nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. 

Hơn nữa, cũng cần phải có Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra quyết định ban hành Thông tư Quy định về phân cấp công trình xây dựng và có được các hướng dẫn cụ thể để áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư trong lĩnh vực xây dựng. Từ đó, đem đến hiệu quả cao hơn trong quá trình áp dụng.

Giải đáp cho bạn các thắc mắc về thông tư 03/2016/tt-bxd

Giải đáp cho bạn các thắc mắc về thông tư 03/2016/tt-bxd

Trong thông tư 03/2016/tt-bxd có nhiều thông tin và quy định về xây dựng. Song, vẫn có khá nhiều bạn thắc mắc và băn khoăn về một số thông tin. Dưới đây là một số giải đáp thắc mắc mà bạn không nên bỏ qua:

Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng của thông tư 03/2016/tt-bxd pdf này là ai?

Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng của thông tư 03/2016/tt-bxd pdf này là ai?

Trước hết, cần phải xác định được phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của thông tư này.

Đầu tiên, chính là các phạm vi Điều chỉnh trong thông tư số 03/2016/tt-bxd :

TT 03/2016 đã quy định các nội dung chi tiết và một cách cụ thể nhất về việc phân cấp các công trình xây dựng cũng như là các hướng dẫn áp dụng cấp của các công trình xây dựng trong quản lý về các hoạt động đã được đầu tư xây dựng trong các công trình theo quy định  trước đây. Đó chính là tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

Thứ hai đó là đối tượng áp dụng với người quyết định sẽ đầu tư và các chủ đầu tư cũng như là các chủ sở hữu hoặc những người quản lý tại  các sử dụng công trình, nhà thầu trong nước và các nhà thầu nước ngoài. Bên cạnh đó cũng có sự có mặt của  các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng của các tổ chức hay bất kỳ cá nhân  cá nhân khác liên quan đến hoạt động trong việc đầu tư và xây dựng công trình trên lãnh thổ nước Việt Nam.

Nguyên tắc xác định cấp công trình có những điều khoản nào của tt03/2016?

Nguyên tắc xác định cấp công trình có những điều khoản nào của tt03/2016?

Các nguyên tắc xác định công trình với các điều khoản nhằm tránh được các rắc rối và áp dụng được trong thực tế. Sau đây là một số nguyên tắc xác định cấp công trình với những điều khoản sau trong thông tư phân cấp công trình xây dựng:

Trước hết các cấp công trình quy định tại các thông tư 03/2016 bxd này đã được xác định theo các tiêu chí sau:

Các quy mô công suất và các tầm quan trọng: Các quy định này sẽ được áp dụng cho từng công trình hoặc các dây chuyền công nghệ với quy mô, tính chất  và tổ hợp công trình quy định tại Khoản 3 Điều và có xác định trong các phụ lục 1 Thông tư 03/2016/tt-bxd đã đề cập đến.

Đối với các trường hợp công trình mà không được xác định tên trong phần Phụ lục 1 Thông tư này. Lúc này, các cấp công trình được xác định theo các quy mô kết cấu quy định tại Điểm b Khoản trong quy định về cấp công trình này.

Đối với loại và các quy mô kết cấu: Các quy trình này sẽ được áp dụng cho từng công trình và các công trình khác nhau nhưng sẽ thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình và được xác định dựa theo các phụ lục 2 Thông tư này.

Đối với các cấp của một công trình độc lập sẽ thường là cấp cao nhất và chúng sẽ được xác định trên các cơ sở các tiêu chí tại Khoản 1 trong nội dung của các thông tư trên.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng độc lập hay một công trình chính độc lập bất kỳ nài hoặc cũng có thể là các dây chuyền công nghệ chính, tổ hợp công trình chính. Các công trình  này sẽ có mối quan hệ mật thiết và tương hỗ với nhau vào có thể nên quy mô, công năng chung và đạt được hiệu quả cao nhất của dự án.

Đối với các cấp công trình quốc phòng và an ninh thường sẽ được xác định dựa theo quy định tại Thông tư này. Đối với các trường hợp mà công trình có các đặc điểm và có tính chất đặc thù sẽ thuộc các cấp công trình do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã quy định trước đây.

Nội dung điều 3:  Áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động xây dựng

Nội dung điều 3:  Áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động xây dựng

Áp dụng cấp công trình trong việc quản lý các hoạt động xây dựng nên trước hết bạn cần nắm được các nội dung cần thiết. Nhằm xác định được các thẩm quyền của cơ quan chuyên môn và có các xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng. Sau đó, kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công cho đến khi hoàn thành thi công xây dựng công trình như sau:

Đối với các trường hợp dự án đầu tư xây dựng hầu như chỉ có một công trình chính riêng biệt và độc lập. Cấp công trình này được áp dụng và  xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của các quy định của thông tư 03 bộ xây dựng này.

Đối với các trường hợp về các dự án đầu tư xây dựng có nhiều công trình chính và độc lập. Các dự án này sẽ được áp dụng cấp của công trình chính và  có các cấp cao nhất được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư phân loại cấp công trình này đều rất hiệu quả.

Đối với các trường hợp về các dự án về đầu tư xây dựng có các dây chuyền công nghệ chính cũng như các tổ hợp công trình chính và sau đó áp dụng các cấp công trình xác định theo quy định vào điều khoản Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư 03 bxd này.

Đối với các trường hợp khác nằm trong và thuộc các quy định phân cấp công trình bản pháp luật có liên quan.

Bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn các thông tin về thông tư 03/2016/tt-bxd. Hy vọng với bài viết này, bạn sẽ có thêm cho mình những nội dung cần thiết. Từ đó, có thể áp dụng dễ dàng hơn và thực hiện đúng các quy định thi công mà đã được bộ xây dựng ban hành. Để có thêm cho mình những thông tin chi tiết, hãy liên hệ ngay với Meeyland để biết thêm nhiều nội dung bạn nhé!