Thông tư 26 về những quy định về một số nội dung quản lý chất lượng cũng như bảo trì công trình xây dựng. Kèm theo đó là những quy định chi tiết nhất về công tác giám sát và nghiệm thu công trình. Những điểm cần lưu ý trong việc đưa ra những quy định giám sát thực hiện thi công công trình của thông tư số 26 có gì mới? Chủ đầu tư cần chú ý những hạng mục nào trong thông tư này? Dưới đây là những thông tin mà các chủ đầu tư, các chủ thầu cũng như những cơ quan quản lý cần chú ý nhé!

Thông tư 26 của bộ xây dựng

Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng của những chủ đầu tư

Ở điều 2 của thông tư số 26 có hiệu lực quy định về trách nhiệm của những người quản lý đối với hệ thống công trình xây dựng về chất lượng:

Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng

 • Điều 2 của thông tư số 26 quy định những tổ chức cá nhân có đủ năng lực, có đủ khả năng được tiến hành xây dựng. Đồng thời cũng chấp thuận các nhà thầu chính phụ để quy định hợp đồng. 
 • Quy định những quyền hạn của khảo sát xây dựng, những công việc cần làm của người đứng đầu đối với công trình xây dựng. Đồng thời cần thực hiện phê duyệt về mặt phương án xây dựng, các kỹ thuật xây dựng cũng như nghiệm thu sau công trình. Quy định về việc thuê các tổ chức đủ năng lực khảo sát chất lượng công trình. 
 • Đối với việc thiết kế xây dựng công trình, điều 2 có những quy định cơ bản về việc xác định nhiệm vụ thiết kế theo đúng với quy định của Điều 18. Đồng thời là yêu cầu về việc kiểm tra thực hiện của nhà thầu trong suốt quá trình thiết kế thi công sau đó so sánh với những yêu cầu trong hợp đồng xây dựng. Thêm vào đó là quy định trong việc phê duyệt cũng như người quyết định đầu tư cho việc thiết kế thi công công trình đó. 
 • Quy định về việc thi công công trình xây dựng ở những điểm cơ bản như sau: Về giám sát, về thực hiện thí nghiệm cũng như chủ trì, phối hợp các phương pháp liên quan để có thể giải quyết được những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng. Đồng thời cũng cần thực hiện tổ chức nghiệm thu đối với các công trình sau khi thực hiện hiện xây dựng xong.

Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư

Nhà quản lý công trình xây dựng

Điều 4 thông tư 26/2016/tt-bxd file word  đưa ra những quy định về việc các cơ quan có thẩm quyền thực hiện hợp đồng các dự án xây dựng và kiểm tra về các năng lực, yêu cầu kinh nghiệm của nhà thầu. Các nhà chức trách cần phải làm gì, thực hiện trách nhiệm ra sao trong việc kiểm tra về năng lực của chủ thầu và người thi hành công trình được giao. 

Ngoài ra, những quy định ở điều 4 yêu cầu đối với người quản lý cần phải xác định được giá trị của công trình. Đồng thời thực hiện chuyển giao công trình kèm theo những thiết bị thi hành để đảm bảo công bằng, chất lượng nhất cho công trình xây dựng đó. 

Quy định đối với trách nhiệm của nhà chức trách

Cần phải thực hiện phối hợp đối với những cơ quan thẩm quyền để thực hiện ký hợp đồng các công trình dự án. Tiếp đó là quy định tổ chức đào tạo cũng như bảo hành bảo trì công trình. 

Quy định về nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình – thông tư 06/2016

Quy định nghiệm thu thiết kế và công trình xây dựng

Trong điều số 5 thông tư 26/2016 bxd  quy định yêu cầu chủ đầu tư cần phải kiểm tra lại những khối lượng công việc đã thi công, kiểm tra toàn bộ quá trình thi công để đưa ra báo cáo nghiệm thu toàn quá trình. Đồng thời điều 5 cũng đưa ra những quy định trong việc thông báo chấp thuận nghiệm thi của những cơ quan có chức trách. Yêu cầu theo thông tư 26/2016 bxd doc đưa ra các văn bản chấp thuận đạt đúng yêu cầu khi thực hiện thi công công trình. 

Quy định mới về chế độ và trách nhiệm giám sát thi công xây dựng công trình

Điều 6 có những quy định theo Khoản 1 Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP thông tư 26/2016/tt-bxd

 • Đưa ra những quy định về người đứng đầu làm chủ đầu tư theo định mức giá trị của công trình xây dựng. 
 • Yêu cầu quy định về điều kiện của người có khả năng được giám sát thi công
 • Quy định về mức chi phí tối đa cho công trình sửa chữa, nâng cấp và cải tạo công trình. 
 • Quy định về những yếu tố mà chủ đầu tư cần đánh giá khi theo dõi khảo sát và nghiệm thu công trình xây dựng đó. 

Quy định của thông tư về nội dung giám sát thi công xây dựng

Quy định về nội dung giám sát thi công xây dựng 

 • Đưa ra những quy định về việc giám sát về chất lượng thi công dựa theo những quy định của Khoản 1 Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP thông tư 26 bxd.
 • Đưa ra những quy định về việc giám sát thực hiện đối với tiến độ của việc thi công công trình xây dựng. Cơ quan quản lý cần thực hiện kiểm tra tiến độ, đôn đốc tiến độ và đánh giá xác định những nguyên nhân cản trở tốc độ. Từ đó có các hướng đi, định hướng phương pháp thực hiện tăng cường tiến độ tốt nhất. 
 • Điều 7 thông tư số 26 quy định  về việc giám sát khối lượng thi công đối với công trình xây dựng công trình cụ thể là xác nhận khối lượng được nghiệm thu và lập bản báo cáo. 
 • Ý nghĩa tiếp theo đó là đưa ra quy định giám sát và đảm bảo sự an toàn cho người lao động cũng như bảo vệ môi trường theo quy định của Điều 34, Điều 35 Nghị định 59/2015/NĐ-CP thông tư 26 bộ xây dựng.

Quy định về nghiệm thu công trình xây dựng

 • Thông tư số 26 đưa ra những quy định về việc lập biên bản nghiệm thu như thế nào chính xác, bao gồm những hạng mục gì. 
 • Điều 8 đưa ra quy định về các thành phần ký biên bản nghiệm thu gồm những ai?
 • Mở rộng thêm quy định về thành phần ký biên bản nghiệm thu trong trường hợp áp dụng hợp đồng EPC
 • Quy định riêng trong trường hợp khi nhà thầu phụ trách trực tiếp thi công trình thì trong biên bản cần liên danh ký như thế nào.  

Quy định về nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và công trình xây dựng đưa vào sử dụng

 • Là những quy định về việc thực hiện làm biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục của công trình. Biên bản gồm những gì, sắp xếp hạng mục ra sao,…thành phần ký biên bản và bản đánh giá chất lượng của công trình báo cáo như thế nào. 
 • Là quy định về những thành phần ký biên bản nghiệm thu bao gồm những ai, các yêu cầu điều kiện đối với người đại diện đứng ra lập biên bản và hoàn thành biên bản đó như thế nào theo những quy định của luật.

Quy định về nghiệm thu hoàn thành hạng mục xây dựng 

Khi thực hiện làm thủ tục hợp pháp để tiến hành thực hiện công trình xây dựng nào, việc tham khảo và nắm rõ luật của bộ xây dựng là vô cùng cần thiết. Trên đây là một số điểm mới, điểm chính của thông tư 26 trong quy định quản lý chất lượng công trình mà các chủ đầu tư, các chủ thầu nên tham khảo qua để có thể lãnh đạo, chủ trì các công trình hợp pháp và thuận lợi hơn nhé!