arrow-up
Hiểu biết về thị trường

Hệ thống ngành Kinh tế, ngành sản phẩm, danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và rổ hàng hóa của người Việt Nam (Tính CPI)

Tác giả
Ngày đăng :
Tháng Tám 10, 2021
Hệ thống ngành Kinh tế, ngành sản phẩm, danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và rổ hàng hóa của người Việt Nam (Tính CPI)

Tải xuống file PDF bản đẹp ngay bên dưới!

[userview]
1- Danh mục ngành kinh tế: Tải xuống tài liệu tại đây

2- Danh mục ngành sản phẩm: Tải xuống tài liệu tại đây (XLSX) hoặc PDF tại đây

3- Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu: Tải xuống tài liệu tại đây (XLSX) hoặc PDF tại đây

4- Rổ hàng hóa tính CPI của Việt Nam

[/userview]

Tác giả

Bài viết liên quan

© Bản quyền 2021 kdigimind.com

Đăng nhập

Đăng ký

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x