Tải xuống file PDF bản đẹp ngay bên dưới!

[sc name=”logintodownload”]

[userview]
1- Danh mục ngành kinh tế: Tải xuống tài liệu tại đây

2- Danh mục ngành sản phẩm: Tải xuống tài liệu tại đây (XLSX) hoặc PDF tại đây

3- Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu: Tải xuống tài liệu tại đây (XLSX) hoặc PDF tại đây

4- Rổ hàng hóa tính CPI của Việt Nam

[/userview]