Bạn đã biết phần chuẩn bị tư duy trong quy trình triển khai Google Ads, bao gồm 6 bước quan trọng. Đó là phân tích cơ sở và chiến lược chạy Google Ads, cài đặt cơ bản, xây dựng nội dung trang đích, nghiên cứu từ khóa, lưu ý phủ định chéo, xây dựng tiện ích mở rộng. Ở các bài viết trước chúng tôi đã trình bày 4 bước đầu tiên. Trong nội dung bài viết này, bạn sẽ được tìm hiểu Google Ads Editor & Phủ định từ khóa

Phủ định chéo từ khóa là gì?

Phủ định chéo từ khóa là gì?

Phủ định chéo từ khóa là gì?

Để dễ hình dung hơn về phủ định chéo, bạn có thể xem xét ví dụ sau:

Chẳng hạn chúng ta có 2 nhóm quảng cáo là “máy lọc không khí” (quảng cáo A) và “máy lọc không khí gia đình loại nào tốt” (quảng cáo B). Loại đối sánh cho 2 nhóm quảng cáo này là đối sánh cụm từ. 

Khi người dùng search từ “máy lọc không khí gia đình” thì quảng cáo A sẽ kích hoạt. Tuy nhiên khi search với từ khóa“máy lọc không khí gia đình loại nào tốt” thì một trong hai quảng cáo A hoặc quảng cáo B sẽ được kích hoạt. Đó là vì trong cụm từ này cũng có chứa cụm từ “máy lọc không khí gia đình”. 

Nếu 2 nhóm quảng cáo này là 2 trang đích khác nhau thì ở quảng cáo A bạn cần phủ định từ “loại nào tốt”. Điều đó có nghĩa là khi người dùng search từ khóa “máy lọc không khí gia đình loại nào tốt” thì quảng cáo ở nhóm A sẽ không được kích hoạt. Đây chính là phủ định chéo. Như vậy, phủ định chéo chính là chéo giữa các nhóm từ khóa. 

Cách thực hiện phủ định chéo trong Google Ads Editor

Phủ định chéo là việc không thể bỏ qua. Điều này giúp kích hoạt đúng các mẫu quảng cáo, trang đích bạn đã xây dựng.

Hướng dẫn phủ định chéo cho chiến dịch

Bạn cần phủ định tất cả các từ khóa không liên quan đến sản phẩm mình bán chẳng hạn như “hướng dẫn sử dụng máy lọc không khí”, “máy lọc không khí cũ”….

Trong Google Ads Editor, trước tiên bạn cần chọn chiến dịch muốn chạy quảng cáo. Chọn mục “Từ Khóa và tiêu chí nhắm mục tiêu”. Chọn tab “Từ khóa phải phủ định”. Bạn chọn mục “thêm từ khóa phủ định”.

Bạn sẽ thấy có 2 cấp để thêm từ khóa phủ định. Đó là cấp chiến dịch và cấp nhóm quảng cáo. Điều này có nghĩa là trong toàn bộ chiến dịch, tất cả các nhóm quảng cáo nếu xuất hiện từ “cũ” hoặc từ “hướng dẫn sử dụng” là sẽ không hiển thị.

Bạn cần phủ định tất cả các từ khóa không liên quan đến sản phẩm của bạn cho toàn bộ chiến dịch

Bạn cần phủ định tất cả các từ khóa không liên quan đến sản phẩm của bạn cho toàn bộ chiến dịch

Đây chính là phủ định các từ khóa không liên quan đến sản phẩm của bạn. Như vậy những từ không chạy bạn sẽ thêm vào phủ định cấp chiến dịch. Chẳng hạn bạn thêm từ “cũ” và chọn loại đối sánh cụm từ. Điều này có nghĩa là chỉ cần người dùng search các từ khóa như “máy lọc không khí cũ”, “máy lọc không khí cũ giá rẻ”….thì quảng cáo sẽ không hiển thị.

Tương tự bạn có thể phủ định các từ khóa như: Hướng dẫn sử dụng, bảo hành hoặc bất cứ từ khóa nào không liên quan đến sản phẩm bạn đang bán.

Hướng dẫn phủ định chéo cho nhóm quảng cáo

Trong Google Ads Editor, bạn cần chọn chiến dịch để hiện ra các nhóm quảng cáo. Sau đó chọn mục “ Từ khóa, phủ định”.

Bạn sẽ thực hiện phủ định từ khóa theo nguyên tắc: Ở nhóm quảng cáo có chứa từ khóa ngắn, chúng ta sẽ phủ định phần sau của từ khóa dài. Chẳng hạn, ở nhóm “máy lọc không khí gia đình”, chúng ta sẽ phủ định phần “loại nào tốt”. Như vậy khi người dùng search từ khóa “máy lọc không khí gia đình loại nào tốt” sẽ không kích hoạt quảng cáo của nhóm “máy lọc không khí gia đình”.

Bạn bấm vào mục “Thêm từ khóa phủ định”. Sau đó bấm vào “Phủ định cấp nhóm quảng cáo”. Thêm từ khóa phủ định “loại nào tốt” trong phần “Chỉnh sửa từ khóa phủ định đã được chọn” và chọn đối sánh cụm từ.

Thực hiện phủ định các hậu tố đằng sau tương tự như vậy với các nhóm quảng cáo khác. Những nhóm quảng cáo ngắn nhất, bạn cần phủ định hết các nhóm quảng cáo còn lại để khi kích hoạt sẽ hiển thị đúng mẫu quảng cáo bạn đã tạo.

Phủ định chéo từ khóa trong các nhóm quảng cáo giúp hiển thị đúng trang đích

Phủ định chéo từ khóa trong các nhóm quảng cáo giúp hiển thị đúng trang đích

Như vậy qua bài viết Google Ads Editor & Phủ định từ khóa, bạn đã biết cách phủ định chéo từ khóa trong Google Ads Editor như thế nào rồi đúng không? Một số bạn có thể thắc mắc tại sao phải phủ định chéo từng nhóm quảng cáo như vậy cho mất công? Tại sao không thực hiện đối sách chính xác luôn? Tức là khi search từ khóa nào sẽ hiển thị đúng mẫu quảng cáo của từ đó?

Tuy nhiên nếu làm như vậy bạn sẽ bỏ sót những từ khóa chưa nghiên cứu ra nhưng vẫn có thể xuất hiện. Cách phủ định chéo từ khóa như trên sẽ giúp bạn nắm bắt được những từ khóa mới, những từ khóa sẽ xuất hiện trong tương lai.