Tài liệu quý

TRUMP BRANDING 101 – Bí quyết xây dựng thương hiệu thành công theo phong cách Trump

Tác giả
Ngày đăng :
Tháng Sáu 02, 2021
TRUMP BRANDING 101 – Bí quyết xây dựng thương hiệu thành công theo phong cách Trump

[Trump University] Brand 101 – Xây dựng thương hiệu theo phong cách Trump Để Gia Tăng Doanh Thu Và Lợi Nhuận Của Bất Kỳ Doanh Nghiệp Nào

logo4

Xây Dựng Thương Hiệu Theo Phong Cách Trump – Don Sexton
Kết hợp giữa một tên tuổi lớn nhất trong giới kinh doanh với những bài học từ vị giáo sư marketing, chuyên gia xây dựng thương hiệu hàng đầu của Mỹ, cuốn sách này bao gồm tất cả mọi vấn đề về xây dựng thương hiệu tầm cỡ thế giới.

Giáo sư Don Sexton đã giảng dạy về chuyên ngành marketing tại Đại học Columbia hơn 40 năm và giờ đây ông chia sẻ những năm tháng kinh nghiệm vô giá của mình với các bạn trong cuốn sách Xây dựng thương hiệu theo phong cách Trump.

Mỗi chương sách lý giải sâu sắc một ý tưởng xây dựng thương hiệu then chốt và khám phá ý tưởng đó với cách tiếp cận thực tế, dễ hiểu cùng các bài tập hỗ trợ và ví dụ thực tiễn. Ông cũng giải thích tất cả các chiến lược xây dựng thương hiệu hiệu quả nhất có thể sẽ phù hợp với việc kinh doanh của bạn cũng như cách thức triển khai chúng để thu được lợi ích lớn nhất.

Trong Xây dựng thương hiệu theo phong cách Trump, bạn sẽ được học cách:

· Chọn lựa một tên gọi và logo thương hiệu phù hợp

· Khởi động/ Xây dựng một thương hiệu mạnh để gia tăng doanh thu và lợi nhuận

· Quản lý sự khác biệt giữa xây dựng thương hiệu dịch vụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm

· Phát triển một thương hiệu cho các thương vụ đầu tư bất động sản

· Đưa thương hiệu của bạn tiến xa hơn nhiều so với việc chỉ là một cái tên hay logo

· Phát triển chiến lược thương hiệu và định vị thương hiệu rõ ràng

· Truyền tải thương hiệu thành công

· Tái tạo dựng một thương hiệu đang gặp khó khăn

· Sử dụng chiến lược xây dựng thương hiệu du kích cho doanh nghiệp nhỏ

· Xây dựng thương hiệu cá nhân trong phát triển nghề nghiệp

· Duy trì ổn định hình ảnh doanh nghiệp

· Phát triển thương hiệu vượt thời gian

· Sử dụng thương hiệu để gia tăng giá trị tổng thể của doanh nghiệp

Cuốn sách đầy trải nghiệm này đem lại những lời khuyên có tính thực tế dựa trên một điều độc giả không thể học được ở bất cứ trường kinh doanh nào – đó chính là kinh nghiệm của các tác giả.

Tải xuống bản báo cáo chi tiết ngay!

Hoặc đăng nhập một lần để tải xuống nhiều tài liệu khác nữa.
Link download luôn nằm ở ngay cuối bài viết

[Trump University] Brand 101 – Xây dựng thương hiệu theo phong cách Trump Để Gia Tăng Doanh Thu Và Lợi Nhuận Của Bất Kỳ Doanh Nghiệp Nào

logo4

Xây Dựng Thương Hiệu Theo Phong Cách Trump – Don Sexton
Kết hợp giữa một tên tuổi lớn nhất trong giới kinh doanh với những bài học từ vị giáo sư marketing, chuyên gia xây dựng thương hiệu hàng đầu của Mỹ, cuốn sách này bao gồm tất cả mọi vấn đề về xây dựng thương hiệu tầm cỡ thế giới.

Giáo sư Don Sexton đã giảng dạy về chuyên ngành marketing tại Đại học Columbia hơn 40 năm và giờ đây ông chia sẻ những năm tháng kinh nghiệm vô giá của mình với các bạn trong cuốn sách Xây dựng thương hiệu theo phong cách Trump.

Mỗi chương sách lý giải sâu sắc một ý tưởng xây dựng thương hiệu then chốt và khám phá ý tưởng đó với cách tiếp cận thực tế, dễ hiểu cùng các bài tập hỗ trợ và ví dụ thực tiễn. Ông cũng giải thích tất cả các chiến lược xây dựng thương hiệu hiệu quả nhất có thể sẽ phù hợp với việc kinh doanh của bạn cũng như cách thức triển khai chúng để thu được lợi ích lớn nhất.

Trong Xây dựng thương hiệu theo phong cách Trump, bạn sẽ được học cách:

· Chọn lựa một tên gọi và logo thương hiệu phù hợp

· Khởi động/ Xây dựng một thương hiệu mạnh để gia tăng doanh thu và lợi nhuận

· Quản lý sự khác biệt giữa xây dựng thương hiệu dịch vụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm

· Phát triển một thương hiệu cho các thương vụ đầu tư bất động sản

· Đưa thương hiệu của bạn tiến xa hơn nhiều so với việc chỉ là một cái tên hay logo

· Phát triển chiến lược thương hiệu và định vị thương hiệu rõ ràng

· Truyền tải thương hiệu thành công

· Tái tạo dựng một thương hiệu đang gặp khó khăn

· Sử dụng chiến lược xây dựng thương hiệu du kích cho doanh nghiệp nhỏ

· Xây dựng thương hiệu cá nhân trong phát triển nghề nghiệp

· Duy trì ổn định hình ảnh doanh nghiệp

· Phát triển thương hiệu vượt thời gian

· Sử dụng thương hiệu để gia tăng giá trị tổng thể của doanh nghiệp

Cuốn sách đầy trải nghiệm này đem lại những lời khuyên có tính thực tế dựa trên một điều độc giả không thể học được ở bất cứ trường kinh doanh nào – đó chính là kinh nghiệm của các tác giả.

Tải xuống bản báo cáo chi tiết ngay!

Hoặc đăng nhập một lần để tải xuống nhiều tài liệu khác nữa.
Link download luôn nằm ở ngay cuối bài viết

Tác giả

Bài viết liên quan