[Tài liệu quý] Trọn bộ 16 cuốn Cẩm nang kinh doanh Harvard chi tiết, toàn diện cho mọi nhà lãnh đạo

Trọn bộ 16 quyển sách Cẩm nang kinh doanh Harvard được biên soạn kỹ lưỡng bởi các chuyên gia kinh tế, quản trị hàng đầu của trường đại học Harvard. Từng quyển được tổng hợp một cách toàn diện, chi tiết. ZDigital.Marketing tin rằng, với bộ sách này, chắc chắn bạn sẽ có được một nguồn kiến thức bổ ích cho bản thân để áp dụng cho việc kinh doanh của mình

Chi tiết 16 tập Cẩm nang kinh doanh Harvard:

1. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Các kỹ năng quản lý hiệu quả

2. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Các Kỹ Năng Tiếp Thị Hiệu Quả

3. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Giao tiếp thương mại

4. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Huấn luyện và truyền kinh nghiệm

5. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Kỹ năng thương lượng

6. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý các dự án lớn và nhỏ

7. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên

8. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý khủng hoảng

9. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp

10. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý tính sáng tạo và đổi mới

11. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý thời gian

12. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục

13. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Tài chính dành cho người quản lý

14. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Tuyển dụng và đãi ngộ người tài

15. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Xây dựng nhóm

16. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Chiến lược kinh doanh hiệu quả

Hãy bắt đầu “ngấu nghiến” những kiến thức vô cùng bổ ích trên bằng cách tải ngay trọn bộ 16 cuốn bên dưới.

Tải xuống trọn bộ 16 cuốn Cẩm nang kinh doanh Harvard ngay!

[sc name=”logintodownload”]

[userview]
Tải xuống tài liệu tại đây
[/userview]