TRUMP TRIẾT LÝ DOANH NGHIỆP 101 – Cách biến ý tưởng thành cổ máy kiếm tiền (Phải đọc)

Trong bối cảnh sôi động hiện nay của nền kinh tế, Trump – Triết lý doanh nghiệp 101 được đánh giá là quyển sách vỡ lòng về tinh thần của mọi doanh nghiệp, quyển sách như một động lực khơi dậy và khai thác những tiềm năng kinh doanh trong mỗi chúng ta, đồng thời như một người bạn đồng hành hướng dẫn từng bước để vượt qua mọi trở ngại trên con đường kinh doanh.

Cuốn sách không những chỉ ra cho bạn cách thức để nhận biết và phân tích các cơ hội kinh doanh, chọn được các cơ hội hấp dẫn và triển vọng nhất, mà còn xây dựng và điều hành công việc kinh doanh của bạn thuận lợi.

Hãy đọc ngay từ bây giờ, Trump University – Triết lý doanh nghiệp 101 sẽ cung cấp cho bạn những chỉ dẫn đơn giản, dễ dàng áp dụng để có được những thành công trong kinh doanh.

[sc name=”logintodownload”]

[userview]
Tải xuống tài liệu tại đây
[/userview]