Báo cáo thị trường thương mại điện tử Trung Quốc năm 2021 (607 trang)

Tài liệu quý giá chi tiết dài hơn 600 trang này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quán về những xu hướng marketing cốt lõi đang định hình thương mại điện tử Trung Quốc và nền kinh tế số của nước này, để từ đó có nguyên liệu, gợi ý để phát triển các giải pháp phù hợp cho thị trường Việt Nam.

Nguồn báo cáo:
chozan.co/china-ecommerce-and-marketing-report-1-2021

Nội dung chính của báo cáo

  • An overview of China’s economic recovery and growth in Q1 2021
  • Economic trends in China in Q4 2020 and Q1 2021
  • The most important China consumer group insights for Gen Z, the silver-haired generation, powerful women and more
  • Key consumption trends in early 2021
  • E-commerce in 2021, the major players and changes you need to understand
  • Everything you need to know about China’s online shopping festivals in Q1 and Q2 2021
  • Major Chinese social media updates in 2020
  • Your marketing calendar for Q1 2021
  • More than 50 top China experts’ opinions on the Chinese digital trends you need to pay attention to in Q1 2021
  • China market entry in 2021

[sc name=”logintodownload”]

[userview]
Tải xuống tài liệu tại đây
[/userview]