Tài liệu quý

[Trọn bộ] 5 cuốn sách MBA Trong Tầm Tay giúp bạn xây dựng mô hình quản trị kinh doanh hiệu quả

Tác giả
Ngày đăng :
Tháng Sáu 02, 2021
[Trọn bộ] 5 cuốn sách MBA Trong Tầm Tay giúp bạn xây dựng mô hình quản trị kinh doanh hiệu quả

[Trọn bộ] 5 cuốn sách MBA Trong Tầm Tay giúp bạn xây dựng mô hình quản trị kinh doanh hiệu quả

Trọn bộ 5 cuốn sách hay về MBA giúp người đọc nắm rõ các kiến thức MBA trọng yếu, hiểu rõ về mục đích, bản chất và xây dựng mô hình quản trị kinh doanh hiệu quả. ZDigital.Marketing đã tổng hợp file EBook PDF bản đẹp cho các bạn, còn chờ gì mà không tải về đọc ngay

5 quyển sách gồm:

  • MBA Trong Tầm Tay – Chủ Đề Quản Lý Chiến Lược
  • MBA Trong Tầm Tay – Quản Lý Chất Lượng Toàn Diện
  • MBA Trong Tầm Tay – Quản Trị Kinh Doanh
  • MBA Trong Tầm Tay – Chủ Đề Tài Chính Và Kế Toán
  • MBA Trong Tầm Tay – Chủ Đề Đầu Tư Tự Doanh

Link tải ngay bên dưới nhé!

2021 10 1

Tải xuống Ebook 5 cuốn sách ngay!

Hoặc đăng nhập một lần để tải xuống nhiều tài liệu khác nữa.
Link download luôn nằm ở ngay cuối bài viết

[Trọn bộ] 5 cuốn sách MBA Trong Tầm Tay giúp bạn xây dựng mô hình quản trị kinh doanh hiệu quả

Trọn bộ 5 cuốn sách hay về MBA giúp người đọc nắm rõ các kiến thức MBA trọng yếu, hiểu rõ về mục đích, bản chất và xây dựng mô hình quản trị kinh doanh hiệu quả. ZDigital.Marketing đã tổng hợp file EBook PDF bản đẹp cho các bạn, còn chờ gì mà không tải về đọc ngay

5 quyển sách gồm:

  • MBA Trong Tầm Tay – Chủ Đề Quản Lý Chiến Lược
  • MBA Trong Tầm Tay – Quản Lý Chất Lượng Toàn Diện
  • MBA Trong Tầm Tay – Quản Trị Kinh Doanh
  • MBA Trong Tầm Tay – Chủ Đề Tài Chính Và Kế Toán
  • MBA Trong Tầm Tay – Chủ Đề Đầu Tư Tự Doanh

Link tải ngay bên dưới nhé!

2021 10 1

Tải xuống Ebook 5 cuốn sách ngay!

Hoặc đăng nhập một lần để tải xuống nhiều tài liệu khác nữa.
Link download luôn nằm ở ngay cuối bài viết

Tác giả

Bài viết liên quan