Tài liệu quý

36 Mưu Kế Và Xử Thế – Thương trường như Chiến trường, thắng bại nhờ dùng MƯU, không phải dùng SỨC

Tác giả
Ngày đăng :
Tháng Năm 27, 2021
36 Mưu Kế Và Xử Thế – Thương trường như Chiến trường, thắng bại nhờ dùng MƯU, không phải dùng SỨC

36 Mưu Kế Và Xử Thế - Trong chiến trường, thương trường, thắng bại đều do khéo dùng mưu chứ không phải dùng sức

36 muu ke va xu the

Trong cuộc sống, không phải chỉ cần sức mạnh là có thể vượt qua được mọi thử thách. Cuốn sách “36 Mưu Kế Và Xử Thế” sẽ chứng minh cho người đọc thấy rằng chiến trường, thương trường, thắng bại đều do khéo dùng mưu chứ không phải dùng sức.

Mặc dù mục đích ban đầu của tác phẩm nổi tiếng này là để phục vụ quân sự nhưng cho đến ngày nay nó đa tạo ra sức ảnh hưởng bao trùm mọi lĩnh vực và có ý nghĩa đối với mọi thời đại. “36 Mưu Kế Và Xử Thế” có kết cấu chia làm bốn phần lớn là Chiến thắng kế, Cường chiến kế, Nhược chiến kế, Thối chiến kế.

Trong mỗi phần lớn lại chia ra các kế nhỏ giúp người đọc dễ nắm bắt và tiếp thu. Không chỉ mang tính thực tế cao cuốn sách có chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, thiết thực trong đời sống.

Tải xuống Ebook MIỄN PHÍ ngay!

Hoặc đăng nhập một lần để tải xuống nhiều tài liệu khác nữa.
Link download luôn nằm ở ngay cuối bài viết

36 Mưu Kế Và Xử Thế - Trong chiến trường, thương trường, thắng bại đều do khéo dùng mưu chứ không phải dùng sức

36 muu ke va xu the

Trong cuộc sống, không phải chỉ cần sức mạnh là có thể vượt qua được mọi thử thách. Cuốn sách “36 Mưu Kế Và Xử Thế” sẽ chứng minh cho người đọc thấy rằng chiến trường, thương trường, thắng bại đều do khéo dùng mưu chứ không phải dùng sức.

Mặc dù mục đích ban đầu của tác phẩm nổi tiếng này là để phục vụ quân sự nhưng cho đến ngày nay nó đa tạo ra sức ảnh hưởng bao trùm mọi lĩnh vực và có ý nghĩa đối với mọi thời đại. “36 Mưu Kế Và Xử Thế” có kết cấu chia làm bốn phần lớn là Chiến thắng kế, Cường chiến kế, Nhược chiến kế, Thối chiến kế.

Trong mỗi phần lớn lại chia ra các kế nhỏ giúp người đọc dễ nắm bắt và tiếp thu. Không chỉ mang tính thực tế cao cuốn sách có chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, thiết thực trong đời sống.

Tải xuống Ebook MIỄN PHÍ ngay!

Hoặc đăng nhập một lần để tải xuống nhiều tài liệu khác nữa.
Link download luôn nằm ở ngay cuối bài viết

Tác giả

Bài viết liên quan