Tài liệu quý

22 quy luật bất biến trong Marketing: Làm kinh doanh – marketing nhất định phải biết điều này​

Tác giả
Ngày đăng :
Tháng Năm 27, 2021
22 quy luật bất biến trong Marketing: Làm kinh doanh – marketing nhất định phải biết điều này​

22 quy luật bất biến trong Marketing: Làm kinh doanh - marketing nhất định phải biết điều này

Giống như tự nhiên luôn có những quy luật bất biến không thể thay đổi, Marketing cũng vậy, nó có những quy luật bất biến để thành công. Một kế hoạch Marketing hoàn hảo của bạn có thể không đem lại kết quả như mong muốn bởi bạn không tuân theo những quy luật vốn có của nó.

Một kế hoạch Marketing đầy đủ không chỉ cần được lên kế hoạch đầy đủ, thực hiện đúng thời điểm và có nguồn lực tài chính thuận lợi mà còn phải tuân theo những quy luật marketing phù hợp.

Với cuốn sách “22 Quy luật bất biến trong Marketing” sẽ mang tới cho bạn những quy luật cơ bản có khả năng chi phối nhất định tới sự thành công hay thất bại trong kinh doanh của bạn. Giúp bạn tránh được những sai lầm ngay từ giai đoạn đầu tiên lên kế hoạch Marketing.

22 2

Tải xuống Ebook MIỄN PHÍ ngay!

Hoặc đăng nhập một lần để tải xuống nhiều tài liệu khác nữa.
Link download luôn nằm ở ngay cuối bài viết

22 quy luật bất biến trong Marketing: Làm kinh doanh - marketing nhất định phải biết điều này

Giống như tự nhiên luôn có những quy luật bất biến không thể thay đổi, Marketing cũng vậy, nó có những quy luật bất biến để thành công. Một kế hoạch Marketing hoàn hảo của bạn có thể không đem lại kết quả như mong muốn bởi bạn không tuân theo những quy luật vốn có của nó.

Một kế hoạch Marketing đầy đủ không chỉ cần được lên kế hoạch đầy đủ, thực hiện đúng thời điểm và có nguồn lực tài chính thuận lợi mà còn phải tuân theo những quy luật marketing phù hợp.

Với cuốn sách “22 Quy luật bất biến trong Marketing” sẽ mang tới cho bạn những quy luật cơ bản có khả năng chi phối nhất định tới sự thành công hay thất bại trong kinh doanh của bạn. Giúp bạn tránh được những sai lầm ngay từ giai đoạn đầu tiên lên kế hoạch Marketing.

22 2

Tải xuống Ebook MIỄN PHÍ ngay!

Hoặc đăng nhập một lần để tải xuống nhiều tài liệu khác nữa.
Link download luôn nằm ở ngay cuối bài viết

Tác giả

Bài viết liên quan