Tài liệu quý

18 Quy Luật Bất Biến Phát Triển Danh Tiếng Thương Hiệu – Đọc ngay để áp dụng cho doanh nghiệp của bạn

Tác giả
Ngày đăng :
Tháng Năm 27, 2021
18 Quy Luật Bất Biến Phát Triển Danh Tiếng Thương Hiệu – Đọc ngay để áp dụng cho doanh nghiệp của bạn

18 Quy Luật Bất Biến Phát Triển Danh Tiếng Thương Hiệu Công Ty - Làm thế nào để gây dựng và bảo vệ thứ tài sản quý giá nhất của một công ty

PHAT TRIEN DANH TIENG THUONG HIEU CONG TY 1

“Một danh tiếng tích cực không tự nhiên mà có, thay vào đó, bạn phải tự mình tạo dựng, chăm sóc và gìn giữ mỗi ngày.

Danh tiếng của công ty nào cũng có khả năng bị đe dọa và cuốn sách này sẽ là người trợ lý đắc lực giúp các nhà điều hành quản lý danh tiếng của công ty.

Những ví dụ minh họa làm sáng tỏ vấn đề cùng các lời khuyên đúc kết từ thực tế mà cuốn sách cung cấp sẽ giúp nhà điều hành xây dựng một danh tiếng tốt, cũng như bảo vệ và củng cố để danh tiếng tốt đẹp đó sống mãi trong lòng công chúng”. – Yves Couette – Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ben & Jerry’s.

“Cuốn sách là sự kết hợp giữa cái nhìn sắc sảo của một nhà báo với những kết quả khảo sát về quan điểm của công chúng về nhiều mặt hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay.

Tác giả đã khái quát các nguyên tắc chủ đạo làm nên danh tiếng doanh nghiệp, đồng thời hé mở những góc khuất trong việc quản lý danh tiếng dựa trên thực tế hoạt động của các công ty cụ thể.

Tác giả không chỉ khẳng định tầm quan trọng của danh tiếng đối với chiến lược phát triển doanh nghiệp, mà còn cung cấp một cẩm nang thiết yếu cho những công ty đang tìm kiếm cách thức xây dựng danh tiếng cho mình”. – Joy Marie Sever – Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Harris Interactive.

Tải xuống Ebook MIỄN PHÍ ngay!

Hoặc đăng nhập một lần để tải xuống nhiều tài liệu khác nữa.
Link download luôn nằm ở ngay cuối bài viết

18 Quy Luật Bất Biến Phát Triển Danh Tiếng Thương Hiệu Công Ty - Làm thế nào để gây dựng và bảo vệ thứ tài sản quý giá nhất của một công ty

PHAT TRIEN DANH TIENG THUONG HIEU CONG TY 1

“Một danh tiếng tích cực không tự nhiên mà có, thay vào đó, bạn phải tự mình tạo dựng, chăm sóc và gìn giữ mỗi ngày.

Danh tiếng của công ty nào cũng có khả năng bị đe dọa và cuốn sách này sẽ là người trợ lý đắc lực giúp các nhà điều hành quản lý danh tiếng của công ty.

Những ví dụ minh họa làm sáng tỏ vấn đề cùng các lời khuyên đúc kết từ thực tế mà cuốn sách cung cấp sẽ giúp nhà điều hành xây dựng một danh tiếng tốt, cũng như bảo vệ và củng cố để danh tiếng tốt đẹp đó sống mãi trong lòng công chúng”. – Yves Couette – Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ben & Jerry’s.

“Cuốn sách là sự kết hợp giữa cái nhìn sắc sảo của một nhà báo với những kết quả khảo sát về quan điểm của công chúng về nhiều mặt hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay.

Tác giả đã khái quát các nguyên tắc chủ đạo làm nên danh tiếng doanh nghiệp, đồng thời hé mở những góc khuất trong việc quản lý danh tiếng dựa trên thực tế hoạt động của các công ty cụ thể.

Tác giả không chỉ khẳng định tầm quan trọng của danh tiếng đối với chiến lược phát triển doanh nghiệp, mà còn cung cấp một cẩm nang thiết yếu cho những công ty đang tìm kiếm cách thức xây dựng danh tiếng cho mình”. – Joy Marie Sever – Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Harris Interactive.

Tải xuống Ebook MIỄN PHÍ ngay!

Hoặc đăng nhập một lần để tải xuống nhiều tài liệu khác nữa.
Link download luôn nằm ở ngay cuối bài viết

Tác giả

Bài viết liên quan