Mình giới thiệu với các bạn một video vô cùng ý nghĩa trong việc thấu hiểu thị trường: Diễn đàn kịch bản kinh tế Việt Nam thường niên năm 2021

Ngoài ra, mình đính kèm file 2 tài liệu để mọi người tham khảo thêm:

Nguồn:

  • Ban Tuyên Giáo Trung Ương
  • https://daihoi13.dangcongsan.vn/tu-lieu/van-ban-chi-dao-huong-dan