Với Content Marketing nói riêng và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung rất cần đến những chương trình khuyến mãi. Đây là cách để doanh nghiệp thu hút khách hàng, kích thích khách hàng ra quyết định mua hàng. Bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn về nội dung khuyến mãi để tạo ra những nội dung bán hàng hiệu quả.

Khuyến mãi và chính sách bán hàng

Loại nội dung số 3 là loại nội dung về chính sách bán hàng và khuyến mãi tương đối đơn giản. Rõ ràng content không phải là người xây dựng ra mà sẽ là phòng marketing hoặc ban giám đốc hoặc phòng kinh doanh đưa ra.

  • Với Content Marketing thì cần phải lưu ý, có sự quan sát đối thủ để tạo ra sự duy nhất, sự khác biệt.
  • Áp dụng 11 phương thức xây dựng để tạo ra những nội dung hữu ích. làm sao cho chính sách cụ thể, khuyến mãi cụ thể, rõ ràng hơn thì mới tạo ra tác động đến khách hàng.
Nội dung khuyến mãi và chính sách bán hàng

Nội dung khuyến mãi và chính sách bán hàng

  • Lưu ý đặc biệt: Sự khan hiếm hợp lý. Bạn phải tạo ra sự khan hiếm trong chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng của mình. Chương trình khuyến mãi phải có giới hạn, phải có thời gian kết thúc.

Ví dụ: 1 Voucher phát ai cũng có voucher thì rõ ràng không tạo sự khan hiếm. Thế nhưng, voucher chỉ có 50 cái dành cho 50 người thì sẽ tạo ra sự khan hiếm.

Trên đây là một vài lưu ý khi tạo ra những nội dung khuyến mãi, chính sách bán hàng. Bạn cần phải hết sức chú trọng khi xây dựng kế hoạch và triển khai Content Marketing. Theo dõi phần tiếp theo “Nội dung giải quyết nhu cầu thông tin” trong bài viết sau của mình nhé.