Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 đang là chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Đây là nội dung mà bất cứ cán bộ, công nhân, viên chức hay đảng viên đều phải làm. Xuất phát từ chính nhu cầu đó mà nội dung bài viết này được xây dựng và tổng hợp khá chi tiết. Các bạn hãy tham khảo và hoàn thiện bản cam kết của mình nhé.

Cách trình bày bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019

Cách trình bày bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019

Quốc hiệu, tiêu ngữ và tên cơ quan chủ quan.

Nội dung này là bất di, bất dịch không thể thiếu khi trình bày bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019. Đây được coi là bộ phận quan trọng nhất của văn bản.

Ngoài ra ở phần đầu của văn bản còn phải có một số nội dung khác nữa đó là: Địa danh, ngày tháng năm, tên văn bản… Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2020 cá nhân còn phải có họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác… Cũng giống như Quốc hiệu và tiêu ngữ thì những nội dung này cũng rất quan trọng các bạn nhé.

Quốc huy, tiêu ngữ là phần không thể thiếu khi trình bày bất cứ một loại văn bản nào

Quốc huy, tiêu ngữ là phần không thể thiếu khi trình bày bất cứ một loại văn bản nào

Để chuyển sang nội dung chính trong bản cam kết thì người viết phải có lời cam kết của chính mình. Ví dụ như: Sau quá trình học tập và nghiên cứu chỉ thị 01 – CT/TW, ra ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị, tôi xin cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nghiêm túc các nội dung sau…

Quy trình 6 bước viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 dành cho Đảng viên.

Đối với nội dung này, Đảng viên phải đảm bảo đủ 6 nội dung. Cụ thể là:

Thứ nhất là tư tưởng chính trị.

Với nội dung này, người viết phải toát được 3 nội dung cơ bản đó là:

 • Kiên định với mục tiêu của dân tộc, với đường lối của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa… Trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Học và thực hiện theo điều lệ Đảng…
Tư tưởng chính trị của Đảng viên là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá Đảng viên cuối năm

Tư tưởng chính trị của Đảng viên là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá Đảng viên cuối năm

 • Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện theo sự phân công và giao phó của tổ chức Đảng.
 • Vận động được gia đình, người thân, quần chúng nhân dân lao động và học tập theo hiến pháp và pháp luật. Nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,…

Thứ hai là phẩm chất đạo đức, tác phong và lối sống của người Đảng viên.

Đối với nội dung này, bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 không thể thiếu các điểm sau:

 • Sống giản dị, trong sáng và mẫu mực để xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.
 • Tích cực “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 • Không bị suy thoái về đạo đức và lối sống của người Đảng viên.
 • Luôn là lá cờ đầu trong việc thực hiện và chấp hành các quy định của Đảng. Phát huy tính tích cực, đạo đức cách mạng của người Đảng viên. Đặc biệt là nhiễu điều không nên làm của người Đảng viên.
 • Tuyên truyền cho gia đình, người thân, quần chúng nhân dân thực hiện tốt mọi quy định, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Thứ 3 đó là thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền giao phó.

Người Đảng viên phải hội tụ 3 yếu tố đó là:

 • Có trách nhiệm với công việc mình được giao, luôn nêu cao tinh thần tự giác và sáng tạo.
 • Luôn trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực của bản thân. Đặc biệt là luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao.
 • Vận động gia đình, người thân lao động và học tập theo hiến pháp và pháp luật.

Thứ 4 là ý thức tổ chức kỷ luật.

Đó là ý thức thực hiện nghiêm túc đúng theo nguyên tắc của tổ chức Đảng. Đó là việc thực hiện đúng theo đúng chỉ thị, nghị quyết, quyết định, điều động của các tổ chức…Thực hiện theo quy chế, nội quy… của cơ quan, đơn vị mình công tác. Đối với Đảng viên thì ý thức tổ chức kỷ luật trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 là nội dung rất quan trọng các bạn nhé.

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một phương pháp xây dựng tốt ý thức kỷ luật

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một phương pháp xây dựng tốt ý thức kỷ luật

Thứ 5 là việc khắc phục và sửa chữa khuyết điểm và những mặt còn bị hạn chế trong năm 2018.

 • Công tác phê và tự phê, quá trình đấu tranh của cá nhân đối với những biểu hiện chia bè, kéo cánh, những đối tượng bị suy thoái đạo đức, chia rẽ cục bộ… Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 thực sự sẽ thiếu nếu bạn bỏ qua nội dung này.
 • Sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến phê bình của đồng nghiệp, cấp trên và quần chúng nhân dân đóng góp.
 • Cầu thị với những khuyết điểm mà mọi người đã đóng góp. Không những vậy còn phải khắc phục và sửa chữa khuyết điểm đó một cách nghiêm túc.
 • Thực hiện nghiêm túc mọi nội quy, quy chế, quy định…của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị và địa phương.

Thứ 6 đó là kế hoạch hành động của người Đảng viên.

 • Thực hiện tốt, đúng theo quy định của chỉ thị 01 – CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị, thực hiện đúng theo nội dung của Nghị quyết TW4 và quy định 101 của Ban bí thư…
 • Chấp hành đúng theo quy định về những điều Đảng viên không được làm.

Sau khi trình bày đủ 6 nội dung trên thì rất cần lời cam kết của người viết. Phần này cũng giống như câu kết cho một bài văn. Hay chúng ta quen gọi là phần kết bài.

Như vậy, có thể thấy rằng bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 thực sự không hề đơn giản đúng không các bạn? Với nội dung này chắc chắn  các bạn đã có toàn bộ khung sườn khi trình bày kết quả việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm cho mình, mà không mất quá nhiều thời gian để đánh giá. Chúc các bạn thành công!